na stranke sa pracuje

 

http://www.doveryhodnafirma.eu/assets/img/pieczec.php?l=sk&i=10106


vzduch - vodaTepelné čerpadlá | Kompresorové tepelné čerpadlá » vzduch - voda

• Tepelné čerpadlá vzduch-voda

V porovnaní cena – výkon vzhľadom na univerzálnosť použitia v našich geografických a klimatických podmienkach je aplikácia tepelného čerpadla vzduch-voda jedným z ideálnych riešení.

Vo svete väčšinu realizácií tepelných čerpadiel, tvoria aplikácie vzduch-voda. Tepelné čerpadlo získavajúce teplo z atmosférickej vlhkosti má najmenšiu náročnosť na investície a potrebnú stavebnú pripravenosť.
Tepelné čerpadlo vzduch-voda je schopné vykurovať bez podpory iného (tzv.bivalentného) zdroja tepla po celý rok. Účinnosť tepelného čerpadla sa mení v závislosti na relatívnej vlhkosti vzduchu a vonkajšej teplote. Moderné tepelné čerpadlá si vedia poradiť aj s extrémnymi klimatickými podmienkami, teda –25 ° až + 46°C.

Vzduchové tepelné čerpadlá môžu byť vyrobené ako kompaktné zariadenia na umiestnenie do vonkajšieho prostredia alebo ako interiérové zariadenia. Často  sa používajú aj tzv. splitové zariadenia– tepelné čerpadlá delené na vonkajšiu a vnútornú jednotku.

• Princíp činnosti

Cez výmenník vonkajšej jednotky prúdi pomocou ventilátora vzduch, z ktorého je odobraná tepelnáenergia. Získané nízkopotenciálové teplo ďalej spracováva vnútorná jednotka umiestnená v objekte (kotolňa, prevádzkové miestnosti), je prepojená s vonkajšou jednotkou medeným potrubím v jednom okruhu pre obeh chladiva. Obsahuje všetky ostatné komponenty (kondenzátor, kompresor,bivalentný elektrokotol, reguláciu, ohrev TUV, atd.)

• Požiadavky na primárny zdroj

Vonkajšia jednotka musí byť umiestnená na voľnom priestranstve, aby bol zaistený neustály prívod vzduchu ( bežný prietok 4-6 tis.m3/hod).  Je vhodné umiestniť ju do závetria kde nie je vystavená priamemu vetru. Chránite tým ventilátory a pomáha to pri roztápaní námrazy z výparníka. Taktiež odporúčame osadiť jednotku na konzolu vysokú cca 1m a zabezpečiť odvod roztopenej námrazy z výmenníka do trativodu alebo drenáže.