na stranke sa pracuje

 

http://www.doveryhodnafirma.eu/assets/img/pieczec.php?l=sk&i=10106


Stropné chladenieStropné chladenie

Pocit príjemného chládku v horúcom letnom dni.


Stropné chladenie patrí medzi moderné technológie, ktoré nám spríjemňujú bývanie a zvyšujú životný štandard. Je to netradičná forma chladenia priestoru, ktorá je funkciou podobná bežnej klimatizácii ale bez nepríjemného prúdenia studeného vzduchu. Pri stropnom chladení je cítiť iba osviežujúci chládok rovnomerne sálajúci zo stropu. Je to presne taký pocit ako keď sa v lete z páliaceho slnka presuniete do príjemne chladivého tieňa.

Technológiu stropného chladenia delíme podľa spôsobu inštalácie na suchý systém a  mokrý systém.

Pri inštalácii mokrého systému sa na strop pripevnia na príchytky alebo lišty plastové hadice a celý systém sa prekryje omietkou. Hadice tvoria jednotlivé okruhy a sú zapájané do regulačnej skrine. Je to systém veľmi podobný podlahovému vykurovaniu ale s montážou na strope miestnosti.

Suchý systém stropného chladenia je skladaný z jednotlivých sádrokartón

ových panelov , ktoré majú rovnomerne zabudované tenké rúrky. Panely sa pripevňujú skrutkami na oceľové nosníky. Systém je navrhnutý tak aby bol kompatibilný s bežnými sádrokartónovými komponentmi. Chladiace panely sú vopred vyrobené podľa špecifikácie a často majú aj atypické rozmery. Rozmiestnenie pri inštalácii v jednotlivých miestnostiach je vopred navrhnuté podľa projektovej dokumentácie.


Ako funguje stropné chladenie?


Funkcia stropného chladenia spočíva v neustálom odoberaní tepla z miestnosti v najúčinnejšom mieste a to je na strope. Teplý vzduch stúpa hore a pri styku s chladnou plochou sa ochladí. V rúrkach stropného chladenia neustále prúdi studená voda, ktorá absorbuje a odvádza teplo stúpajúce k stropu. Na chladenie cirkulujúcej vody sa používa výrobník studenej vody ale ak je možnosť, tak sa dá využiť aj studničná voda. Reguláciu teploty v miestnostiach zabezpečujú termostaty a snímače rosného bodu, ktoré chránia strop proti vyzrážaniu vlhkosti.