na stranke sa pracuje

 

http://www.doveryhodnafirma.eu/assets/img/pieczec.php?l=sk&i=10106


Rekuperácia teplaRekuperácia tepla


Rekuperačné jednotky sú zariadenia na spätné získavanie tepelnej energie zo vzduchu. Sú to kompaktné vzduchotechnické zariadenia, ktoré prostredníctvom statického doskového alebo pohyblivého rotačného rekuperátora – výmenníka (vzduch –vzduch)  zachytávajú tepelnú energiu z odsávaného vzduchu a toto teplo odovzdávajú prívodnému vzduchu a vetranému priestoru späť.

 

Rekuperačné výmenníky sú väčšinou vyrobené z kovových platní s dobrými teplonosnými vlastnosťami. Väčšinou sa používajú tenké hliníkové plechy spájané spájkou v ochrannej atmosfére alebo sú zlepené  špeciálnym lepidlom. V súčasnosti sa kvôli znižovaniu výrobnej ceny zariadenia s úspechom používajú aj plastové, či dokonca papierové výmenníky. Papierové výmenníky dokonca zachytávajú vlhkosť a nedochádza tak k poklesu relatívnej vlhkosti vo vetranom priestore.

Rekuperátory majú takú účinnosť, že dokážu zachytiť zo vzduchu až 85% odvádzaného tepla . Ich použitím tak výrazne zredukujeme množstvo dodanej energie na opätovné dohriatie čerstvého vzduchu privádzaného potrubím do priestoru a tím aj prevádzkové náklady na vykurovanie.

Rekuperačné jednotky sa často spomínajú v súvislosti s pasívnym domom kde je potrebné zabezpečiť umelé vetranie. Obvodové plášte pasívnych domov majú kvôli vysokému tepelnoizolačnému koeficientu  minimálnu vzduchovú priepustnosť a vetranie oknami v zimnom období je neekonomické.

V škandinávskych krajinách, kde sú pasívne domy vzhľadom na chladné klimatické pásmo veľmi rozšírené, je aj technológia riadeného vetrania veľmi používaná.

Riadené vetranie tak zabezpečuje v dome pravidelnú výmenu vzduchu, stabilnú vlhkosť a vďaka účinným filtrom aj vyššiu čistotu vzduchu , čo ocenia ľudia náchylný na prachové alergie.

Neodmysliteľnou súčasťou moderných vzduchotechnických jednotiek určených na 100% výmenu vzduchu v priestore pri zachovaní stabilnej teploty, prípadne vlhkosti, sú rekuperačné výmenníky. Jednotky môžu byť vyhotovené do vonkajšieho prostredia odolné voči poveternostným vplyvom, alebo do vnútorného prostredia určené na umiestnenie do interiéru domu.

Na riadené vetranie domov či bytov sú určené malé kompaktné zariadenia so vstavanou reguláciou a veľmi tichou a úspornou prevádzkou.

Návrh a inštaláciu zariadenia by mala vykonať odborná firma. Pri inštalácii riadeného vetrania je potrebné počítať s potrubnými rozvodmi po celom dome. Každá vetraná miestnosť by mala mať zabezpečený prívod aj odsávanie vzduchu cez distribučný prvok (mriežka, tanierový ventil). Povrch rozvodov potrubia by mal byť tepelne aj hlukovo zaizolovaný a musí obsahovať klapky na za regulovanie množstva vzduchu. Na výstupe potrubia z rekuperačnej jednotky by mal byť osadený tlmič hluku, ktorý zabraňuje šíreniu hluku z ventilátorov po rozvodnom potrubí.