na stranke sa pracuje

 

http://www.doveryhodnafirma.eu/assets/img/pieczec.php?l=sk&i=10106


Podlahové vykurovaniePodlahové vykurovanie

je v súčasnosti  považovaný za jeden z najpríjemnejších spôsobov zabezpečenia tepelnej pohody.

Podlahové a stenové vykurovanie je moderný nízkoteplotný sálavý systém vykurovania, vhodný do miestností s akýmkoľvek účelom využitia.Správnym návrhom a kvalitnou realizáciou podlahového vykurovania, doplnené o vhodnú reguláciu je možné dosiahnuť približne 20 - 25% úsporu tepla.

Je to veľmi progresívny spôsob vytvárania tepelnej pohody s reálnou ekonomickou návratnosťou. Energeticky úsporné podlahové či stenové vykurovanie je výhodné kombinovať s ekologickými a  efektívnymi tepelnými zdrojmi ako sú tepelné čerpadlá.

Filozofia podlahového vykurovania                         

Za ideálne sa považuje vykurovanie s takým vertikálnym rozložením teplôt, kde v oblasti hlavy stojaceho človeka je teplota vzduchu o 2 až 3°C nižšia ako pri nohách. Pri horizontálnom rozložení teplôt by mala mať teplota vo všetkých rovinách rovnakú hodnotu. K uvedenému príkladu sa najviac približuje spôsob vykurovania teplovodným podlahovým systémom. 

Princíp podlahového vykurovania

spočíva v systéme špeciálnych hadíc zabudovaných v podlahe. Sústavou hadíc v podlahe preteká vykurovacia voda, ktorá cez stenu hadice odovzdáva teplo podlahovej vrstve - poteru. Hadice sú najčastejšie zaliate v betónovej vrstve, ktorej priemerná hrúbka sa pohybuje okolo 6,5 cm. Na zálievku rúrok sa používajú aj hotové samonivelizačné zmesi, ktoré sú vyrobené na báze sadry. Z nich sa pripravuje tzv. anhydritový liaty poter.
Takto vzniká veľkoplošné vykurovacie teleso, ktoré má vďaka svojej hrúbke dobré akumulačné vlastnosti a samoregulačnú schopnosť.

Praktické skúsenosti

Pri podlahovom vykurovaní je dôležité správne navrhnúť hustotu pokládky hadíc v jednotlivých okruhoch. V prípade nesprávnej hustoty môže nastávať prekurovanie alebo naopak nedokurovanie miestností.

Problémy môže spôsobovať byť aj odlišný priemer hadíc v jednom rozdeľovači okruhov, kde pri prevádzke vznikajú nerovnomernosti v prietoku vykurovacieho média.

Následkom toho vznikajú rozdiely v distribúcii tepla v jednotlivých častiach vykurovaného objektu.

Dôležitá je aj kvalita betónového poteru.

Betón by mal mať rovnakú hustotu, hrúbku a dilatačné špáry medzi jednotlivými okruhmi a stenami.

Pozor na postupnú nábehovú vykurovaciu skúšku po vyzretí poteru.

Pozor na správny výber podlahovej krytiny.

Zverte návrh a realizáciu podlahového vykurovania odbornej firme.