na stranke sa pracuje

 

http://www.doveryhodnafirma.eu/assets/img/pieczec.php?l=sk&i=10106


absorpčné tepelné čerpadláTepelné čerpadlá | Absorpčné tepelné čerpadlá

Pre činnosť absorpčných tepelných čerpadiel využívame princíp spaľovania plynu, pri ktorom dochádza k nahrievaniu  tzv. generátora. V generátore nastáva zohrievanie dvoch látok s rozdielnym bodom varu. Jedna z látok je absorbent a druhá slúži ako chladivo. Chemickou reakciou týchto látok vzniká teplo, ktoré sa využíva na vykurovanie. Ďalšie teplo je získavané z výparníka obdobným spôsobom ako pri kompresorových tepelných čerpadlách. Odoberaním tepla z prírodného zdroja (vzduch,voda,zem).Súčtom týchto tepelných energií (vyrobenej a odobratej) dostaneme celkový výkon absorpčného tepelného čerpadla.

Pre funkciu absorpčného okruhu nie je potrebný kompresor ale stačí len malé čerpadlo na usmerňovanie toku absorpčnej zmesi. Ich účinnosť závisí hlavne od kvality absobentu a konštrukcie zariadenia. Priemerná absorpčná účinnosť sa pohybuje okolo 30% (COP 1-1,4). V poslednom období výskum a vývoj absorpčných tepelných čerpadiel z hľadiska zvyšovania ich energetickej efektívnosti je tak výrazný, že je možné v najbližšej budúcnosti očakávať významné zvýšenie ich účinnosti.


Výhody absorpčných tepelných čerpadiel

Garantovaná účinnosť oproti najlepšiemu plynovému kondenzačnému kotlu až 165 % a zníženie ročných nákladov na vykurovanie až o 40%, rovnako ako zníženie emisií CO2.

Výhodný  systém  na vykurovanie , výrobu TUV alebo klimatizáciu, ktorý vylepšuje energetickú klasifikáciu budov – narastá hodnota nehnuteľnosti.

Garantovaná účinnosť nad 100% aj pri teplotách okolo -20 °C umožňuje použitie zariadení i vo veľmi chladných oblastiach. Vďaka tomu dosahuje výrazné obmedzenie prevádzky záložného systému (kotol alebo elektrický kotol.

Používa tradičné polypropylénové potrubie na odvod spalín a nasávanie spaľovacieho vzduchu.
Povolená strata spaľovacieho okruhu až 80 Pa  dovoľuje predĺžiť vstavané komíny až na 20m.