na stranke sa pracuje

 

http://www.doveryhodnafirma.eu/assets/img/pieczec.php?l=sk&i=10106


Čistenie a kontrola komínovFirma má oprávnenie na kontrolu a čistenie komínov pod. č.2016/12396 v CKKSR

 

Každý to pozná. Ak ide okolo kominár, treba si chytiť gombík, aby nám priniesol šťastie. Ťažko povedať, či niekomu naozaj šťastie priniesol, rozhodne však nemožno považovať za šťastné, ak ste k vášmu komínu nikdy žiadneho nedoviedli. Komín je totižto cesta, ktorá odvádza preč z domu škodlivé spaliny, resp. splodiny. Preto si zaslúži patričnú pozornosť. Ale pekne poporiadku.

V snahe zabezpečiť si doma teplo využívame rôzne vykurovacie zariadenia. Ak sme siahli po kotloch na tuhé či plynné palivo, potom treba počítať nielen s teplom, ale nevyhnutne aj so spaľovaním paliva v kotle. Spaľovanie so sebou nesie tvorbu rôznych škodlivých plynov a tzv. tuhých zbytkov, ktoré sú natoľko ľahké, že dokážu byť prenesené slabým vírením vzduchu. Jednoducho ich voláme sadze. Sadze je potrebné odviesť preč z priestoru domu rýchlo a bezpečne. O bezpečnú prepravu sadzí sa stará komín, ktorý je navrhnutý tak, aby bol schopný svojou konštrukciou vytvoriť podtlak na svojom konci, a tým odviedol všetky nečistoty z našej domácnosti. Inak povedané, komín je kanál určený na nasávanie spaľovaného vzduchu a odvod splodín vzniknutých pri horení z kúreniska do ovzdušia a na ich rozptýlenie. Ako pracuje komín Ako sme uviedli vyššie, celou podstatou komínu je vyčistiť spaľovací priestor a odviesť škodliviny preč z domu. Princíp fungovania je v podstate veľmi jednoduchý a vychádza z fyzikálneho javu, kedy vertikálne orientovaným kanálom začne prúdiť vzduch, pričom je toto prúdenie dané rozdielnymi teplotami (a teda aj hmotnosťou vzduchu) na jednotlivých, opačných koncoch kanála. Teplý vzduch je ľahší ako studený, čo zabezpečuje pohyb teplého vzduchu smerom nahor. Inak povedané, horúce spaliny majú nižšiu hustotu ako okolitý vzduch, preto stúpajú komínom hore a namiesto nich je nasávaný studenší čerstvý vzduch. Tlaku, ktorý zabezpečuje prúdenie vzduchu komínom, sa hovorí ťah komína. Tento proces využíva vertikálny komín. Existuje však aj horizontálny komín, kde je za ťah komína zodpovedný v systéme zabudovaný ventilátor. Avšak nie všetky sadze sa dostanú z komína von. Sadze v procese putovania komínom, či už horizontálnym alebo vertikálnym, chladnú a usadzujú sa na stenách komína. Postupom času sa nánosy na stenách komína zväčšujú, až môžu viesť k závažným problémom, napr. nechcenému zapáleniu nánosov v priestore komína, únikom oxidov uhlíka do obytných priestorov, alebo k nedostatočnému prietoku sadzí, čo môže viesť až k odstaveniu kotla. Preto treba myslieť na pravidelné čistenie komína. Ako často čistiť komín Neexistuje jeden údaj pre všetky typy kotlov. Do úvahy treba brať viacero faktorov, akými sú napríklad druh paliva, typ a vek komína. Napríklad pri kotloch na tuhé palivá je dôležité mať na zreteli kvalitu paliva. Čím menej kvalitné palivo, tým vyššia produkcia nečistôt. To znamená, že vzniká viac nečistôt schopných zachytiť sa na stenách komína a údržba komína musí byť častejšia. Samozrejme, bez ohľadu na to, aký máme kotol či komín, ak máme pocit, že pri zapnutí kotla cítiť dym, je potrebné ihneď odstaviť kotol a zavolať osobu, ktorá zabezpečí čistenie komína. Podľa Vyhlášky č. 401/2007 Z.z. sa stanovujú nasledovné lehoty kontrol a čistenia komínov: 1. Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW: a) raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá, b) raz za 6 mesiacov, ak sú do komína bez vložky pripojené spotrebiče na plynné palivá, c) raz za 12 mesiacov, ak sú do komína s vložkou pripojené spotrebiče na plynné spotrebiče. 2) Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW: a) raz za 2 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá, b) raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá. Odborné čistenie komína Komín čistíme z troch základných miest, t.j. zo strechy a cez komínové dvierka na poschodí a pri päte komína. Používajú sa jednoduché nástroje, akými sú komínová štetka, kefa (pre zložitejšie usadeniny) či komínový strojček so slniečkom. Čistota sa zvykne prekontrolovať pomocou malého zrkadla. Mnohí berú čistenie komína do vlastných rúk, to sa však neodporúča. Kontrolu, čistenie a revíziu komínov by mala robiť osoba, ktorá má na to príslušné oprávnenie. Okrem toho, že sa vám dostane odbornej kontroly a vyčistenia komínových prieduchov, dymovodov či kondenzátov spalín, budete mať v ruke potrebný doklad od odborníka pre prípad, že by nastala nejaká škodová udalosť (napríklad požiar), ktorú je potrebné riešiť cez poisťovňu. Tá si od vás určite vyžiada potvrdenie o vykonanej odbornej revízii. Ak ste už dlho nevideli kominára, je ten správny čas pozvať ho na vašu strechu. Vykurovacia sezóna začína a komíny už čoskoro začnú opäť odfukovať na plné obrátky. Teda, ak budú čisté. Na stiahnutie